Från redaktionen

Skrivandets förhandlingar

Mörkrummets andra nummer har en gästredaktion bestående av tidigare deltagare i kursen Skrivandets förhandlingar på Konstfack. Nedan skriver de om sitt nummer.

För åtta år sedan startade författaren och forskaren Elisabeth Hjorth kursen Skrivandets förhandlingar – konflikt och ansvar i text som en del av ett forskningsprojekt på Konstfack. Författaren Ann-Marie Tung Hermelin fortsatte som kursens ledare i tre år. Vi deltog i kursens sista omgång under 2021. Ann-Marie visade och erbjöd oss ett slags tänkande plats, där vi möttes i våra texters mellanrum. Ett rum där vi bland annat talade om skrivandets förhandlingar och de ansvar texterna ställer oss inför.

Efter kursens slut har några av oss fortsatt att bolla skrivande för att nu på Mörkrummets plattform sammanföra våra texter. Det är texter där vi befinner oss nära kropparna. Text som prövar möjliga tilltal vid tiden för ett krig. Det gäller livshotande tillstånd och handlar om illusoriska skötselråd, förlossning och död. Det är text om att bära ett barn och om att bära ett föräldraskap, eller om att som vuxet barn stå föräldralös. Text som stökar och vänder eller som håller sig i en bokstav eller i ett rim. Det är texter som söker och prövar fästen i stora inre och yttre förflyttningar. Text som utgår från bokstaven P för punk, Putin eller p-bot och text på bokstaven F för ett fält av möjligheter.

Som en del av en examination på kursen gjorde några av kursdeltagarna nätpublikationen Förhandlingar. En del av texterna där är utdrag ur pågående textprojekt.

Hanna Cecilia W Lindkvist Komposition 1
Marcelo Ferreira Gustafsson Orchidaceae
Inger Andersson Flickan och mamman
Johanna Schartau P – som personlig, men inte privat
Anja Olofgörs Mina göranden växer in i min kropp
Ulrika Lublin Bryggan och F