Sara Berg & Klara Meijer

rån ax limpa*

Samarbete

från ax till limpa

Samarbetspartierna är i ett samarbete

Samarbetspartier är

Samarbetsparti är Sverigedemokraterna

Samarbetet ska samverka

Sverige har migration, integration, ekonomi, skola, hälso- och sjukvård, energi

och klimat.

Samarbete ska ske

samarbete ingår i överenskommelsen

Samarbetsparti som inte sitter i regeringen

har fullt och lika inflytande över frågor

*

Ett fritt samhälle

från ax till limpa

kartlägg

födande kvinnor

före, under och efter

förlossningen.

säkerställ

befolkningen

nationellt

*

en effektiv klimatomställning.

från ax till limpa

kärnkraft

omedelbart ny kärnkraft

ny ny kärnkraft

små

modulära

reaktorer och

snabbspår för ny kärnkraft

som innebär

ett snabbspår för kärnkraft

ny ny kärnkraft

*

Bekämpa tryggheten

från ax till limpa

Ekonomiska sociala

konsekvenser kan

påverka hur föräldrar

utövar föräldraansvar

utvidgad verktygslåda för polisen

kroppsvisitera den unge

hemliga tvångsmedel

mellantvång

*

från ax till limpa

ökad upprättelse

mer rättvisa sker

med

tvångsmedel till

tvångsmedel

som tvångsmedel

för tvångsmedel

utvisa fler

utvisa utvisning

lås in dubbla straff

frihetsberöva obligatorisk häktning

till fängelse. Ett barn

ett barn

barn ska straffas hårdare

*

från ax till limpa

Paradigmskifte

måste bygga

anstaltsplatser fängelseplatser

hyra anstaltsplatser utomlands

hyra anstaltsplatser i andra länder

en permanent ordning

nationellt tiggeriförbud

nationellt tiggeriförbud

för- och nackdelar

kommunala tiggeriförbud

I Danmark finns ett system

*

från ax till limpa

vandel

åtnjut svensk gästfrihet

missakta

utvisa

bristande bristande vandel

bristande prostitution

våldsbejakande extremistiska svenska värden

otvetydigt

utvisa svensk utlänning

bristande bristande

vandel

bristande vandel

*En överstrykningspoetisk ekfras på Slottsavtalet (www.tidöavtalet.se) av Klara Meijer & Sara Berg.

Sara Berg, är författare och dramapedagog, har gått på Biskops Arnö författarskola: Att skriva essä och kritik.

Klara Meijer är en litteraturvetare och diversionsarbetare som gick Biskops Arnös Att skriva essä och kritik 2022–2023.

Johan Richter Jag har aldrig sett något liknande
Kia Kinnunen Ekfraser över ondskan
Minus Miele Anteckningar om studiecirklen “poesins bilder”
Nora Wurtzel Avundsjukans ekfras