Benjamin Wagner

Skolbarn (2022)

Benjamin Wagner är konstnär och skribent, men har också översatt filosofi från engelska, tyska och franska. Han har nyligen ställt ut verket [i]Böckernas värld[/i], där en nyöversättning av Marcel Proust kombineras med bilder på en bok av tapetreliefer.

Lejla Cato & Hans Carlsson Döden i Trondheim // Däremellan går vägen
Louis André Jørgensen Bjergtaget – et uddrag
Vian Sadwand Utan titel
Samuel Levander Surfaren Rafael Le ão