Johanna Schartau

P – som personlig, men inte privat

Preludium

Parkeringsbot, problematiskt, pubertalt, pormask

Jag är paralyserad

Han påtänd och
påträngande

Balanserar på stridslinjen mellan p:na
mellan det personliga och privata

Psykos,
samma år blev Palme skjuten

Posttraumatisk stress
och psykoterapi

Vill inte
ta piller
för att döva smärtan

Praktiserar skrivkonsten,
pådyvlar någon annan mina åsikter
Pensionen kommer ändå inte bli hög

Punkt. (er)

Punk = prehistoria
punken är i ett
paradigmskifte

Presens kan aldrig vara igår.

Pandemin slår ut
som pelargonian

Jag är pacifist
tänker jag.
Precis.

Sätter punkt här
Sätter mig på pallen
pallen,
som har spikar

Prekariatet
är ett begrepp som används för att beskriva en grupp människor i samhället som på grund av osäkra anställningsförhållanden lever i ett tillstånd utan förutsägbarhet och säkerheter, vilket påverkar materiellt
och psykiskt välmående

Polisförhör
säger ingenting

Som du plöjer får du skörda
ett protestantiskt påbud

Är trött på programmen på TV
på Putin och politik

Pelarna på Peranesis etsningar
står kvar
liksom orden skrivna på pergament

Pesach och påsk firas nästan samtidigt

Lägger paketet på postlådan,
det kommer fram utan ett pling

På andra sidan
pågår saker jag inte vill veta
pågår saker jag inte vill höra

Paragrafryttare
(O)populärt

Paragraf 1.
Skriv inte om dina partners (om du inte måste)

Paragraf 2.
Skriv inte om dina barns polare som det vore ett problem

Paragraf 3.
Problematisera inte din kulturella bakgrund och få det att låta som en black om foten

Paragraf 4.
Skilj mellan personlig och privat

Paragraf 5.
Påskynda textens essens

Paragraf 6.
Påminn oss inte om dina populära kändisvänner
som bjuder dig på kändisfester

Paragraf 7.
Parkeringsböter får vi alla, sörj inte

Paragraf 8.
Gör parenteser kring det (o)viktiga

Paragraf 9.
Inga pinkoder

Paragraf 10.
Praktisera dina erfarenheter

Anja Olofgörs Mina göranden växer in i min kropp
Ulrika Lublin Bryggan och F