Redaktionen

Forord / Förord

ARV er en kerne, et afsæt, et udgangspunkt. / SVARV er et spind, en spiral. At svarve er at vikle ud, finde ind til en form gemt i materie. At svarve er at søge, frembringe, opspinde. / VAR är något som sipprar, något som bubblar i ett sår, som kanske håller på att läka. Var är også öppningar – geografiska, kroppsliga, historiska och existentiella. / SVAR er reaktion, respons. SVAR er Mörkrummet, som går i arv fra årgang til årgang på essä och kritik – ny klasse, nyt nummer. 

Med vores nummer af Mörkrummet ARV / SVARV / VAR / SVAR vil vi bearbeta olika typer av arv som en process genom att undersöka hur olika typer av arv verkar in i ett nu. Bidragene i nummeret utgörs av konstnärliga gestaltningar som svarar på olika typer av lämningar såsom parfymer, fotoalbum, arkivmaterial, burkar, böcker, porträtt, dagboksanteckningar, smycken, konstinstallationer, växter, byggnader och brev. Utifrån essän som en praktik för såväl tänkande som skrivande visar den här samlingen texter på essäns möjligheter. Genom såväl traditionella essäer likväl som essäer som lånar form från lyrik, fiktion, reportage, kollage och bild utforskar ARV / SVARV / VAR / SVAR essäns litterära arv.

Till dette nummer har såväl deltagare på kursen Att skriva essä & kritik vid Biskop Arnös Författarskola som externa skribenter med skilda professioner och ingångar till numrets tematik bjudits in. Ur både estetiska och existentiella arv, som manifesteras genom olika slags objekt och artefakter, svarvar skribenterna i numret fram mening ur det som har varit, och som fortfarande är.

ARV / SVARV / VAR / SVAR lämnar dubbla spår efter sig: Dels som det sjätte numret av tidskriften Mörkrummet och dels i fysisk form som det första numret i Essätextkollektivet SVARVs tidskriftsutgivning.

God læselyst – læs lyst!

Kh redaktionen


ARV / SVARV / VAR / SVAR är ett samarbete mellan kursen Att skriva essä & kritik vid Biskop Arnös Författarskola och Essätextkollektivet SVARV.

ARV / SVARV / VAR / SVAR hade dubbla releaser: Dels på Hägerstensåsens medborgarhus den 20 maj 2024 och dels på Litteraturhuset i Göteborg den 24 maj 2024.

Ansvarig utgivare: Mats Lundborg.

Chefredaktör: Emil Zawadzki.

Redaktion/essätextkollektivet SVARV: Åsa Andersson, Monica Anjefelt, Makz Bjuggfält, Lærke Dam, Frej Haar, Lisette Holmlund, Rakel Similä, Emil Zawadzki.

Formgivning för tryck: Lisette Holmlund, Emil Zawadzki. 

Webbredaktör: Makz Bjuggfält.

Korrekturläsning: Makz Bjuggfält, Åsa Andersson, Lærke Dam.

Bildbehandling: Åsa Andersson.

Sociala medier: Lærke Dam.

Essätextkollektivet SVARV: SVARV är ett ideellt essätextkollektiv som befinner sig i gränslandet mellan konstformer, mellan historia och samtid, mellan fakta och fiktion, mellan det privata och det offentliga. Kollektivet syftar till att arbeta essäistiskt och undersökande i förhållande till artefakter. Kollektivets rot är essän som konstnärlig textform. Jordmånen är konsten som uttrycksform i bredare bemärkelse genom dess olika medier: måleri, fotografi, film, scenkonst, musik etc. Kollektivet vill undersöka artefakter essäistiskt genom att verka där historia och samtid möts. Kollektivet strävar efter att SVARV:a fram nya artefakter. SVARV:ningen är kollektivets essäistiska pulsådra.

Kontakt: kollektivetsvarv@gmail.com.

Babak Behdjou Jag hatar språket jag talar
Jorunn Lavonius Om spindelnät, om små droppar av dagg
Makz Bjuggfält Längtan är min arvedel
Andrea Fjordside Pontoppidan Kartoffeløje (uddrag)
Monica Anjefelt Arkivets estetik i fem fragment
Eric Luth En pillemarisk bokhandlare av mörk litteratur: om ett översättningsprojekt på villovägar
Lisette Holmlund En röd mask sträcker sig mellan våra ryggar
Cathrine Marie Nørgaard Nu kommer Posten
Nora Wurtzel Badrumsskvaller
Caroline Ravn Ett liv med mynt bakom örat
Hilda Lorentzon Tack. Förlåt. Hjälp.
Frej Haar Skrivelsetango
Åsa Andersson Fragment från Teets Väg – kunskapsarv mellan generationer
Sharif Saiidi Mitt arv